De tre første pakkeforløperne ble lansert i september 2018 og tatt i bruk 1. januar 2019.

Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsvern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I vår kommune kan Forløpskoordinator for voksne og Helsesykepleier for barn/unge kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

 

FOR PÅRØRENDE

Les mer: Tilbud til pårørende innen psykisk helse og rus

Les mer: Pårørendesenteret