Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Rus- og psykisk helsetjeneste/Pakkeforløp for psykisk helse og rus/barn og unge

Pakkeforløp for psykisk helse og rus/barn og unge

Pakkeforløperne skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.  De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløperne ble lansert i september 2018 og tatt i bruk 1. januar 2019.

Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsvern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I vår kommune kan Forløpskoordinator for voksne og Helsesykepleier for barn/unge kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Forløpskoordinatorer i Marker kommune er:

For voksne
Anne-Thorild Horpestad
Tlf. 69810500/97785726

For barn/unge:
Mona Haug
Tlf. 69810500/45977212