Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Individ og rett/Overformynderi

Overformynderi

1. juli 2013 ble ansvaret for vergemålsordningen overført fra kommunene til fylkesmannen. De kommunale overformynderiene og Overformynderisekretariatet for Indre Østfold avvikles fra samme tidspunkt.

All saksbehandling knyttet til det enkelte vergemål skjer hos fylkesmannen.


Alle henvendelser i vergemålssaker rettes til Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling, postboks 325, 1502 MOSS, tlf. 69 24 70 00, epost; postmottak@fmos.no, besøksadresse: Statens hus, Vogtsgate 17, 1532 MOSS.

For ytterligere informasjon: Fylkesmannen.no og Vergemålsportalen.no

Tips en venn Skriv ut