Det er ikke noe sted jeg heller vil bo i hele verden enn her i Marker! Det å få lov til å være ordfører i en kommune som har så gode verdier og så mye å by på er en sann glede! Forutsetningene våre er gode med initiativrike innbyggere, fantastisk natur, offensive næringsdrivende og en stor frivillig innsats fra mange lag og foreninger. Framtida ligger foran oss, og den skaper vi sjøl – sammen.

Verdiene våre i Marker er «trygghet, trivsel og respekt». Jeg tenker at på mange måter er dette er en beskrivelse av hvordan mange opplever Markersamfunnet, men samtidig ligger det i verdiene våre noe å strekke seg etter. Vi ønsker at forskjellene skal være små, og at vi sammen skaper et samfunn som favner alle, og hvor alle kan føle trygghet, trives og hvor vi viser hverandre og omgivelsene våre respekt. Det er sånn vil vi ha det i Marker!

Det ligger både utfordringer og muligheter i å forvalte en kommune som Marker, men vi må velge å fokusere på mulighetene det gir oss. Jeg tror det er viktig for å lykkes at vi dyrker særegenhetene våre her i kommunen. Det betyr at vi må jobbe godt med å gripe mulighetene som blant annet Ørje sentrum, E18, Haldenvassdraget, landbruket og naturen gir oss. For å komme i mål med det må vi sørge for at samspillet mellom næringsdrivende, frivilligheten og kommunen er så godt som det kan være.