Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Oppmåling

Oppmåling

Kontaktperson innen kart/oppmåling:  Avd.ing. Kjell Roger Ruud,
Tlf. 926 25 956,
E-post: kjell.roger.ruud@marker.kommune.no 

Delingsforretning må til ved etablering av en ny tomt / eiendom. Forut for delingsforretningen må det søkes til kommunen, og søknaden må behandles. Søknad framsettes på dette skjema:   Søknad om deling-rekvisisjon av oppmålingsforretning.pdf  (skjema til utskrift)

Det skal også sendes nabovarsel ved delingssøknad. Delingssøknaden behandles etter plan- og bygningsloven, jordloven, vegloven og delingsloven m.fl.

 

Skjemaer


Linker: