Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Omsorgsleiligheter

Omsorgsleiligheter i Marker kommune

 
Priser, se prishefte  2019 som ligger under selvbetjening - kommunale avgifter, gebyrer og priser

Kontaktperson:  Virksomhetsleder Morten Aalborg, tlf.  906 78 916, E-post:  morten.aalborg@marker.kommune.no
 


Kommunale omsorgsleiligheter
* Aasveien - 10 stk. (ca 60 kvm. leie (ikke innskudd)
* Idrettsveien - 8 stk.  (ca 60 kvm. leie (ikke innskudd)             
* Industriveien - 6 stk. (ca 60 kvm. leie (ikke innskudd)

Husleien indeksreguleres vanligvis hver år.


Omsorgsleiligheter - Braarud borettslag - Braarud II borettslag
Braarudveien 31 - ca 57 kvm/1 soverom (20 stk) - leie, innskudd
Braarudveien 31 - ca 68 kvm/2 soverom (8 stk) - leie, innskudd
Braarudveien 35 - ca 74 kvm/2 soverom (10 stk) - leie, innskudd

Braarudveien 25 (sone 13) ca 57 kvm/1 soverom (13 stk) - leie, uten innskudd.

Det er fastsatt månedlig husleie.  Leietaker bruker egen lege/tannlege/fysioterapeut/taxi osv.  Mottar hjemmetjenester etter vedtak.   Tildeling av leiligheter er behovsprøvd og vedtak om tildeling fattes av inntaksrådet som har møte hver 14. dag.

 

Klage:
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.
Klageskjema her