Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Bredbånd/Områder under utbygging

Påbegynte arbeider

Ørje Sentrum

Homenet bygger ut 3 områder i sentrum og planlegger ferdistillelse før jul.

Kart Homenet

 

Sletta - Sukken

Her blir det nå startet opp med å gravearbeider for å klargjøre rørene som en tilbyder kan trekke fiber i. Den gang de ble lagt sammen med trykkavløp ble de dessverre ikke fullfør og koblet sammen.  Dette arbeidet er planlagt utført fra november til januar 2019/20.
Deretter må områdes legges ut på anskaffelse/anbud som en leverandør får oppdraget med levere til husstandene. Avhengig av værforhold vil dette være ferdig før sommeren 2020.
Legging av rør for fiber vil vanligvis huseier være ansvarlig for og legge den fra pumpe til huset selv, eller få noen til å gjøre det for seg. Leverandør trekker fiber og kobler inn i huset. Vanligvis får man god veiledning til dette. Prisene vil være regulert og innenfor det som er normalt. 

 

Området fra Otteid til Ørje

(publisert 18 oktober 2019)

Sommeren 2019 ble det lagt en sjøkabel fra Strømsfoss med 6 landpunkter fordelt på begge sider i Øymarksjøen. Herfra kan leverandører få tilgang og bygge ut nett til interessenter.
Foreløpig har Dataservice kommet i gang ved Otteid og snart ferdig.

Tips en venn Skriv ut