Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Vann og avløp/Kommunalt vann og avløp/Offentlig vann

Offentlig vann

Kontaktperson for kommunalt vann/avløp : 
Virksomhetsleder Ann-Mari Nylund, telefon:
930 38 757
Epost:  ann-mari.nylund@marker.kommune.no

Ved melding av feil i forbindelse med vann og avløp
Vakttelefon for vann/kloakk: 924 23 320

Vannforsyning.
Marker henter sitt drikkevann fra Rødenessjøen på 24 m dyp. Ørje Vannverk, som ble bygget i 1984, er et fullrenseanlegg bassert på flotasjonsprinsippet (floofilter). Ørje Vannverk forsyner Ørje tettsted med vann, og en regner at 1700 personer er tilknyttet. Det benyttes clor til desinfeksjon. Det rensede vannet blir pumpet opp i et høydebasseng med volum ca. 1000 m3. Vannverkets kapasitet er ca. 1200 m3 pr. døgn, mens normalforbruket i de siste årene har vært ca. 500 m3 pr. døgn.

Abonnentene betaler vannavgift etter målt forbruk..

Det utføres daglige egenkontroller på vannet, og en gang hver 14. dag blir prøver sendt til et akkreditert laboratorium.