Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Offentlig innkjøp

Offentlig innkjøp

Innkjøpsreglement.pdf
Innkjøpsstrategi.pdf
Leverendørliste sept,. 2018

Marker har som målsetting at anskaffelser i kommunens regi utføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter og retningslinjer, god forretningsskikk og effektiv ressursbruk.  Marker kommune samarbeider med andre kommuner og Østfold Fylkeskommune på noen innkjøpsområder.
 

Kunngjøringer av ulike kommunale kjøp

 • Marker kommune kunngjør alle konkurranser over NOK 1.1 mill eks.mva om kjøp av ulike varer, tjenester og bygnings- og anleggsarbeider på den nasjonale databasen for offentlige innkjøp: www.doffin.no.
 • Du finner kunngjøringer om pågående konkurranser under fanen Kunngjøringssøk.
 • For å laste ned konkurransedokumentene og melde deg på en konkurranse må du først ha registert deg som leverandør, det er en gratis tjeneste. Selve registreringen gjør du her.
   

Marker kommune har egen innkjøpsrådgiver Hege Hansen.
Hovedarbeidsområder er følgende:

 • Gjennomføring av konkurranser
 • Bistand og rådgivning
 • Kvalitetssikring av anskaffelsesprosesser
 • Oppfølging av rammeavtaler, leverandører og kontrakter
 • Opplæring internt i organisasjonen
 • Kontaktinformasjon Innkjøpsrådgiver Marker kommune

Hege Hansen
E-post: hege.hansen@marker.kommune.no 
Mobil:958 90 322

Diverse lenker: