Fokusområder i Øymark barnehage

Barnehagen ligger vakkert til med umiddelbar nærhet til skogen, og utsikt over Øymarksjøen og kirken. Dette gjenspeiler også innholdet i vårt pedagogiske tilbud. Vi markerer kristne høytider gjennom året, salmer og enkle kristne sanger er en del av sangskatten vår, for å nevne noe.
Temaer og prosjekter om Haldenvassdraget og naturen følger oss hvert år, selv om temaene er likt er innholdet forskjellig!

Lavogruppe

Fra høsten 2012 får de to eldste aldersgruppene tilbud om å være med på lavvogruppe. De vil være i barnehagen på morgenen og på ettermiddagen, slik at barna kan leveres og hentes i barnehagen. Og i tillegg få lekt med søsken og andre i løpet av dagen!
Dette er et unikt tilbud som i Marker kommune bare finnes i Øymark barnehage!