Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og bibliotek/Stipend og støtteordninger/Odvar og Aslaug Holts stiftelse

Aslaug og Odvar Holts stiftelse


Kommunen deler ut midler vedr.Aslaug og Odvar Holts stiftelse.
Det sendes søknad til Marker kommune, v/ordfører. Postboks 114. 1871 Ørje,
Tildeling skjer på vårhalvåret (april-mai)
Blir annonsert i lokalpressen og på kommunens hjemmesider.
Fondets styre er formannskapet.

Stiftelsens formål:
Inntil 90% av fondets inntekter kan årlig anvendes til kulturelle og almennyttige formål innen Marker kommune, fortrinnsvis Ørje. Lag, foreninger og privatpersoner som er engasjert i tiltak som faller inn under stiftelsens formål kan søke om midler. Alle søknader må være begrunnet i forhold til formål og finansiering.
Vedtekter