Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Samfunnssikkerhet/beredskap - Nød og vakttelefoner/Nød og vakttelefoner

Nød og vakttelefoner

Nød og vakttelefoner

 


Oversikt over vakttelefoner
116 111
Alarmtelefon for barn og unge
  • Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.
  • Nødtelefonen 116 111 er gratis
  • Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge
  • Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111

91 38 92 93
Barnevernvakten

Interkommunal akuttvakt, kan kontaktes ved akutte, kritiske hendelser utenfor kontortid og i helger.
Den interkommunale barnevernvakten består av følgende kommuner: Askim, Eidsberg, Hobøl,
Marker, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad


116 117 
Legevakten for Indre Østfold:
Ved akutt og alvorlig sykdom utenom legenes åpningstid kan du kontakte Legevakten i Indre Østfold
som har lokaler i Sykehuset Østfold Askim. Legevakten har åpent hverdager fra kl.16.00 og hele
helg og helligdager.

 

69 89 45 69
Krisesenteret i Indre Østfold:
Krisesenterets hovedoppgave er å gi et akutt tilbud til kvinner og evt. deres barn, gi beskyttelse, gi
tak over hodet for en begrenset tid, hjelpe dem til å hjelpe seg selv for å komme ut av en
krisesituasjon og/eller et voldsforhold.

 

924 23 320
Vakttelefon for vann/kloakk:

Ved melding av feil i forbindelse med vann og avløp.
 

915 55 979

Statens vegvesen
Gjelder fylkeskommunale veger, f.eks brøyting, akutte situasjoner m.m.Gjelder fylkeskommunale
veger, f.eks brøyting, akutte situasjoner m.m.

 

815 44 499
Fortum
For melding av feil på strøm utenom arbeidstid.

 

69 89 71 30
Septikktømming
Slam og Spyleservice

Indre Østfold Brann og redning
Tlf. :  91590005