Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/NAV Marker

Nav Marker

16.03 2020 og inntil videre; 

NAV Marker stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Dette gjøres for å beskytte både innbyggere og ansatte mot smitte.

Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt, og vi oppfordrer alle som ønsker kontakt med eller tjenester fra NAV, om å benytte seg av www.nav.no eller Ditt NAV. NAV Marker har også digital søknad om økonomisk sosialhjelp

NAV sitt kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 53 33.

 

NAV stor, Fotograf: logo, Copyright: NAV Arbeid, tiltak, økonomiske ytelser
 
  • få flere i arbeid, færre på stønader
  • tilpasse brukernes behov
  • få en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
  • å  behandle saker vedrørende økonomisk sosialhjelp og bidrag til livsopphold (NAV - Økonomisk sosialhjelp)
Arbeidslivet reguleres av et omfattende regelverk. På sidene om arbeid kan du finne informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår, f.eks. om reglene for ferie og arbeidstid.

Den nye arbeids- og velferdsetaten har bl.a. ansvaret for den offentlige arbeidsformidlingen i Norge. NAV lokalt (tidligere kalt Aetat) yter tjenester for dem som søker arbeid og for arbeidsgivere som søker medarbeidere.

NAV-Marker holder til på rådhuset/servicetorget. Telefon: 55 55 33 33
NAV sin hjemmeside


Åpningstider: 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10-12
Onsdager :  Stengt for "drop-inn" - kun timebestilling. 
Timebestilling:  Tlf. 55 55 33 33

 


Kontaktinformasjon:
Telefon: 55 55 33 33

E-post: nav.kontaktsenter@nav.no
Postadresse: Postboks 36, 1871 Ørje
Besøksadresse: Marker rådhus, Storgt. 60
Leder for NAV Marker : Marianne Hermanseter