Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og bibliotek/Nattravn

NATTERAVNER I MARKER KOMMUNE

MOT - LOGO

Vi i Marker kommune ønsker å ha dere foresatte med på laget!

Marker kommune har fokus på arbeidet med barn og unge. Kommunen prøver å legge til rette slikat alle ungdommene i bygda skal ha en god  og et godt fritidstilbud.

Selv om tilbudene er mange, ser vi allikevel at det er noen ungdommer som er rundt i Ørje sentrum og som har behov for å utforske «de voksnes verden».

På skolen og på en del fritidsarenaer møter ungdommen i bygda MOT. MOT handler ikke om å være i mot, men å ha MOT: «MOT til å leve», «MOT til å si nei» og «MOT til å bry seg».

Vi ønsker at dere skal ha MOT til å bry dere. Vi trenger hjelp for å gjøre bygdas ungdommer trygge og robuste slik at de har et godt sted å vokse opp.

Vi har bestemt at foresatte som har ungdom på 8. 9. og 10. trinn skal være med å gå som natteravner. Vi startet med dette i 2014 og tilbakemeldingene var bra.


Viktig å vite:

* Natteravn sekken, som inneholder vester, lommelykt, taushetserklæring og en loggbok, hentes og leveres i garasjen på UKH (Garasjenøkkkel ligger i nøkkelboks som har kode 3173)

* Det skal skrives i loggboka etter hver vakt (hvem som har gått, hendelser, tips til neste vakt)

* Taushetserkleringen skal fylles ut.

Dere kommer til å møte mange hyggelige ungdommer som har lyst til å slå av en prat.

Natteravnens 10 bud:
Vær fordomsfri
Vær åpen
Behandle alle likt
Vær blid og vennlig
Vær hjertelig
Gi mye ros
Vis interesse
Vær forsiktig
Lytt
Hjelp

 

facebook.png
Retningslinjer for nattravnere

Takk for at dere stiller opp! Dere er viktige!


Lars Johansson
Ungdomskoordinator i Marker kommune
Telefon:  930 25 175

lars.johansson@marker.kommune.no