Vi i Marker kommune ønsker å ha dere foresatte med på laget!

Marker kommune har fokus på arbeidet med barn og unge. Kommunen prøver å legge til rette slikat alle ungdommene i bygda skal ha en god  og et godt fritidstilbud.

Selv om tilbudene er mange, ser vi allikevel at det er noen ungdommer som er rundt i Ørje sentrum og som har behov for å utforske «de voksnes verden».

På skolen og på en del fritidsarenaer møter ungdommen i bygda MOT. MOT handler ikke om å være i mot, men å ha MOT: «MOT til å leve», «MOT til å si nei» og «MOT til å bry seg».

Vi ønsker at dere skal ha MOT til å bry dere. Vi trenger hjelp for å gjøre bygdas ungdommer trygge og robuste slik at de har et godt sted å vokse opp.

Vi har bestemt at foresatte som har ungdom på 8. 9. og 10. trinn skal være med å gå som natteravner. Vi startet med dette i 2014 og tilbakemeldingene var bra.

Viktig å vite:

* Natteravn sekken, som inneholder vester, lommelykt, taushetserklæring og en loggbok, hentes og leveres i garasjen på UKH (Garasjenøkkkel ligger i nøkkelboks som har kode 3173)

* Det skal skrives i loggboka etter hver vakt (hvem som har gått, hendelser, tips til neste vakt)

* Taushetserkleringen skal fylles ut.

Dere kommer til å møte mange hyggelige ungdommer som har lyst til å slå av en prat.