Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Næringsliv

Næringsliv

Næringsutvikling er prioritert i Marker. Gjennom kommunens egne ansatte og et utviklet samarbeid med offentlige og private aktører i regionen, forsøker vi å bidra til at forholdene legges best mulig til rette for næringslivet.

Kommunen har i samarbeid med næringslivet tatt initiativ til en rekke utviklingsprosjekter. Les mer om dette på sidene for prosjekter.

Næringslivet tilbys:

  • rimelige næringstomter på kommunens industriområde, Sletta.
  • stabil arbeidskraft.
  • konsulentbistand gjennom private konsulenter og Etablererservice Østfold 
  • mulighet til finansiering gjennom regionale og statlige organer.
  • mulighet til tilskudd fra kommunalt næringsfond (forutsatt at det er midler tilgjengelig på fondet)

Kontaktpersoner i kommunen i næringsspørsmål:
Kommunalsjef  Vidar Østenby, generelt næringsliv; tlf 922 40 932

Har du utviklingsplaner for din bedrift eller ønsker å starte ny virksomhet i grensekommunene?  Ta kontakt, så finner vi løsninger.

Næringsgrunnlag
Marker har et relativt variert næringsgrunnlag med stabil sysselsetting innen landbruk, industri, transport og handel/service. Variasjonen i næringsgrunnlaget, solide industribedrifter, effekten av nærheten til E-18 og store befolkningssentra har bidratt til en svært positiv utvikling de senere år. Flere bedrifter, som Flexit AS og Løken Travare as er ledende innenfor sitt felt.

Det er registrert 667 foretak i kommunen. 110 av disse har mer enn en ansatt.

Mange av bedriftene finnes på vår bedriftsportal lokal.net

 

Næringsfond:
Ta kontakt med kommunalsjef Vidar Østenby i Marker kommune  for nærmere informasjon.
Vedtekter og søknadsskjema ligger under dokumenter på sidemenyen