Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Næringsliv/Næringsfond

Næringsfond - Marker kommune

Marker kommunes næringsfond skal nyttes til å fremme etablering og utvikling av næringsvirksomhet, enten ved direkte finansiell støtte til bedrifter/personer eller i form av indirekte kommunale tiltak relatert til infrastruktur og tiltaksprosjekter. Fondet består av de midler som til en hver tid er til disposisjon, enten de er kommet gjennom tildeling fra fylkeskommunen, kommunale bevilgninger eller fra andre kilder. Det er for tiden ingen midler til fordeling.

Kontakt :  Kommunalsjef Vidar Østenby.
Telefon;  922 40 932
E-post:  vidar.ostenby@marker.kommune.noVedtekter for næringsfondet her 

Søknadsskjema  pdf-format (for utskrift)
Søknadsskjema - word-format PDF document ODT document