Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Næringsliv/Næringsarealer

Næringsarealer

Marker kommune kan tilby næringsarealer for de fleste formål
 

Sletta Industriområde er det største industriområdet i kommunen. Feltet ligger ved E18 likeøst for Ørje, og er ett av flere regionale næringsområder i Indre Østfold.

Første del av feltet er i ferd med å fylles, og opparbeidelse av Sletta II er i gang. Utvidelsen er beregnet å stå ferdig samtidig med åpning av ny E18 på parsellen øst for Ørje.

I kommunen er det rikelig med bygg egnet for industrivirksomhet, og det er ledig areal til gunstig pris i flere av dem.


Følgende  kontaktes for ytterligere opplysninger ledige tomter og lokaler
Kommunalsjef Vidar Østenby tlf 922 40 932