Nå kan du se fakturaer fra kommunen i vår nye innsynsløsning

Løsningen gir deg oversikt over fakturaer som er sendt til deg fra Marker kommune. Oversikten viser også hvilke fakturaer som er betalt og ikke er betalt. Her kan du også skrive ut kopi av fakturaen hvis du ønsker det.

Du har mulighet til å søke om betalingsutsettelse i inntil 30 dager, og du kan registrere dine kontaktopplysninger.

Innlogging:

Du logger deg inn via ID-porten. Dette gjør at du har en sikker innlogging.

Innlogging her

 


Vil du ha en kort presentasjon av løsningen?

Her kan du se en video som viser hva løsningen er:  Youtube - Visma Enterprise Innbyggerinnsyn