Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Landbruk, miljø og viltforvaltning/Miljø/Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Vannskuter

Kontakt:  Miljøvernkonsulent Ann-Kristin Halvorsrud
Tlf. 45406753

Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Marker kommune har ingen egen forskrift om motorferdsel på vassdrag, og følger   Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Se også -  Motorferdsel i utmark og vassdrag