Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Marker-modellen/Foreldre/voksne/Tiltak og tjenester/MOT

MOT

«Robust ungdom» er MOTs program og brukes i Marker i ungdomsskolen. Programmet består av 12 økter hvor målet er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle.

MOT- øktene har varierende tema knyttet til MOTs verdier: 

  • Mot til å leve
  • Mot til å bry seg
  • Mot til å si nei

Programmet følger elevene gjennom hele ungdomsskolen. Dette for å sikre kontinuitet og varig endring. Programmet har fokus på at lærere skal skape tryggere læringsmiljø, samt bedre relasjonene til enkeltelever.