Du kan lese mer om dette på sidene til Indre Østfold Brann og Redning.