Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Hjemmetjenester/Matombringing

Matombringing i Marker


Matombringing
Marker har et tilbud om utkjøring av middagsmat til eldre eller funksjonshemmede som på grunn   av sykdom eller andre årsaker ikke selv klarer å tilberede et varmt måltid. Kan søkes ved direkte  henvendelse til kjøkkenet på Bo- og servicesenteret eller via hjemmesykepleien.   Middagsmaten kjøres ut hver fredag.
 
Brukerne av dette tilbudet bestemmer selv antall middager pr. uke.