Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Næringsliv/Marker næringsforening

Marker Næringsforening.

Kommunen har en aktiv næringsforening med ca 100 medlemmer. Foreningen arbeider for å videreutvikle det eksisterende næringsliv og bidra til etablering av nye virksomheter.

Næringsforening skal være et ideskapende og initiativtakende organ for næringslivet og et kontaktorgan overfor kommunale og andre myndigheter.

Foreningen er aktiv medspiller i en rekke næringsutviklingsprosjekter i grenseregioenen.

Formålsparagraf
"
Det skal arbeides aktivt for å videreutvikle det eksisterende næringsliv og bidra til etablering av nye virksomheter for å øke verdiskapningen i kommunen. Foreningen skal også yte eksisterende bedrifter bistand i arbeidet for bedre samarbeid og gunstigere rammebetingelser."

Marker Næringsforening er åpen for alle som driver næringsvirksomhet i kommunen, samt for Marker kommune.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten i foreningen er differensiert i forhold til antall ansatte i bedriften:

Satser - Medlemskontingent
< 10 ansatte: kr 225
10-25 ansatte: kr 550
> 25 ansatte: kr 1.100.

 

Bedrifter som ønsker å bli medlem av foreningen kan kontakte Vidar Østenby, vidar.ostenby@marker.kommune.no

Styret
Styret i foreningen består av representanter for de ulike næringsgrener i kommunen.