Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Fysio- og ergoterapi/Lokalt hjelpemiddellager

Lokalt hjelpemiddellager

Lokalt hjelpemiddellager befinner seg hos INNOVI og de bistår med utlevering og innlevering av hjelpemidler.

Ved formidling av tekniske hjelpemidler skilles det mellom tekniske hjelpemidler som er trydefinansiert (varig behov) og kommunalt utlån av hjelpemidler (midlertidig behov).

Varig behov for tekniske hjelpemider må søkes via NAV hjelpemiddelsentral i samarbeid med de kommunale ergoterapeutene.

Ved kortvarig, og eller akutt behov for hjelpemidler kan det leies via det lokale hjelpemiddellageret.
 

Åpningstidene til hjelpemiddellageret er :   Mandag-fredag fra 08.00 - 15.00, eller etter avtale.

Telefon:   91921162