Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Legetjeneste/Legevakt og Helsehusets døgnenhet

Legevakt og Døgnenhet

Marker kommune har sammen med de andre kommunene i Indre Østfold en felles legevakt. Legevakten ivaretar tilbud om kontakt med lege i de periodene av døgnet hvor de vanlige legekontorene er stengt.

Legevakten er åpen: Hverdager: 16 - 08.
Lørdag/søndag/helg/høytidsdager: Hele døgnet.

Legevakten skal benyttes til øyeblikkelig hjelp og ikke for sykdommer som egentlig bør utredes hos fastlegen.
 
Adresse:  tidligere  Askim sykehus,  (Eventyrveien 2, 1807  Askim.)
  • Indre Østfold legevakt, Tlf. 116 117
  • Ved svært alvorlig, akutt sykdom RING 113

 

Logo helsehuset

I tillegg til den interkommunale legevakten består Helsehuset av Enhet for Døgntilbud og Enhet for Samfunnsmedisin, som også er lokalisert på tidligere Askim sykehus men i andre etasje (via inngang A og opp trappen)

Enheten består av 7 senger fordelt på observasjonsrom med 3-4 senger, og 1 enerom. Det er 2 sykepleiere på dag- og kveldsvakt, og 1 sykepleier på nattevakt. Enheten har lege tilgjengelig hele døgnet. Visittid er på hverdager kl. 1800 - 1900 og i helger og høytider Kl. 1400 – 1500.

Tlf.nummer til Døgnenheten: 48 99 40 00 og til enhetsleder Kristian Devold: 98 68 05 96.