Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Nedsatt funksjonsevne/Ledsagerbevis

Ledsagerbevis - Marker kommune

Ta kontakt med Servicetorget, tlf. 69 81 05 00 eller   Virksomhetsleder Familie og Helse, tlf. 909 78 959.

Skjema:
Elektronisk skjema

Retningslinjer

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer kan ha nytte av et ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede betaler gjeldende priser.


Linker:
Les mer om ledsagerbevis ved å klikke på denne lenken.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Klageskjema