Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og bibliotek/Stipend og støtteordninger/Lederutdanning, kurs og lignende.

Lederutdanning, kurs og lignende.

Det gis tilskudd til lederutdanning, kurs og lignende l som kan styrke lag og foreninger innen kultursektoren.
Søknaden sendes Marker kommune, Kulturkontoret, Postboks 114, 1871 Ørje.
Tildeling skjer i november.
Blir annonsert i lokalavisen og på våre hjemmesider.