Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Landbruk, miljø og viltforvaltning/Landbruk

Landbruk i Marker

Tlf. 69 810500  e-post: post@marker.kommune.no

Kontaktperson: Karl Martin Møgedal

Telefon: 92 48 69 58

De kommunale jordbrukstjenestene i Marker ivaretas av de ansatte innen plan og miljø. Vi befinner oss på Rådhuset i Ørje sentrum.

Vi tilbyr en mengde tjenester til landbruket, blant annet veiledning, utforming av gjødselplaner og driftsplaner, utforming av søknader, landbruksvikarordning, veiledning i kulturlandskapsspørsmål mm.