Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og bibliotek/Stipend og støtteordninger/Kulturstøtte

Kulturstøtte

Kommunen gir støtte til lag og foreninger som driver kulturarbeid i Marker kommune.
Fullstendig søknad skal ha følgende vedlegg: Medlemsliste, Årsberetning, Revidert regnskap, Budsjett.
Søknadsfrist: 15. mars
Blir annonsert i lokalavisen og på våre hjemmesider

Søknadskjema