Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Kulturskole

Marker kulturskole

Kontaktinformasjon: Else Marit Svendsen, mobil: 92 89 47 38

Elektronisk søknadsskjema

Vi tilbyr undervisning på følgende instrumenter:

  • Gitar
  • Piano
  • Trekkspill
  • Keybord
  • Trommer
  • Kornett
  • Saksofon
  • Barytonhorn
  • Aspirantkurs i gruppe
  • Sang

Aspirantkurs kan du melde deg på fra du starter på 3. klassetrinn. Instrumentopplæring kan du starte med fra 4. klasse.

 Påmeldingsfrist 15. juni.

Du melder deg på kulturskolen for ett år av gangen, høst- og vårsemester. Ønsker du å slutte til nyttår må du si opp plassen din senest 1. desember.

Påmeldingen er bindende.

Marker kulturskole administreres av kulturkontoret i Marker kommune.

Generelt:
Kulturskolen følger skoleruta for grunnskolen. Det undervises derfor ikke på grunnskolens planleggingsdager eller i skolens ferier. Elevene må disponere instrument for øving hjemme.

Elevkontingent:
45 min. aspirantgruppe                                kr 1 350,- pr. halvår
22 1/2 min enetime                                       kr 1 600,- pr halvår

Elevkontingenten justeres 1.1.2021

Undervisningsopplegg:
3.klasse; aspirantkurs. Kurset vil gi elevene et musikalsk grunnlag som støtte for instrumentopplæringen. Noter, rytme, sang. De får også prøve forskjellige instrumenter.
For elever fra 4. klasse tilbys opplæring på ovennevnte instrumenter. Alle kan søke om plass på kulturskolen, men elever i grunnskolen fra 4. til 10. trinn prioriteres.

Dersom skolen ikke har ledige plasser, blir elevene ført opp på venteliste.

Det arrangeres, i den grad det er mulig, samspill.

Det er to konserter i året. En før jul og en før sommeren.

All undervisning foregår på Marker skole.

Kulturskolen har kornetter og saxofoner til utlån.  Andre instrumenter må elevene ha selv.

Lærere:
Julia Tsubina,underviser på piano og trekkspill, telefon 0046 706 712547.
Linn Rambøl Skofsrud, undervisning i sang og på gitar, telefon 482 41 281
Knut Erik Skofsrud,underviser aspiranter, trommer, keyboard og sang, telefon 959 37 515.
Lars Larsson,  underviser på kornett, saxofon og barytonhorn,  telefon 0046 702 299919.
Lars Johansson, underviser i teater, telefon 930 25 175