Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og bibliotek/Kulturadministrasjon

Kultur og fritid i Marker kommune

Virksomhetsleder kultur og fritid Else Marit Svendsen
Telefon: 928 94 738
E-post: else.marit.svendsen
@marker.kommune.no

Kultur og fritid består av følgende:

Kulturetaten har ansvar for driften av folkebadet og fritidsklubben, Markerhallen og den arrangerer sommeraktiviteter for barn.

Bygdekino
Kommunen har inngått en samarbeidsavtale med Norsk bygdekino, som viser to filmer én onsdag i måneden, bortsett fra om sommeren.

Kulturkontorets arrangmenter er i stor grad rettet mot barn/ungdom. Det skjer ofte i samarbeid med skolene eller barnehagene eller med frivillige lag/foreninger m.m. Det gis dessuten tilskudd eller underskuddsgarantier til forskjellige arrangementer. Hvert år blir det utdelt driftstøtte til lag og foreninger, deltakerstipend og støtte til kulturvern.

Se nærmere opplysniger under tilskuddsordninger