Registreringsskjema her 

NB! Vennligst ikke send skjema på epost, da skjemaet kan innholde sensitive opplysninger.

Skjemaet leveres tilbake til Servicetorget, Rådhuset. 
Storgaten 60, 1870
Postboks 114, 1871  Ørje

NB:  Merk konvolutten med :COVID 19

Det blir etter hvert vaksiner til alle.