Registreringsskjema her 

NB! Vennligst ikke send skjema på epost, da skjemaet kan innholde sensitive opplysninger.

Skjemaet leveres tilbake til Servicetorget, Rådhuset. 
Storgaten 60, 1870
Postboks 114, 1871  Ørje

NB:  Merk konvolutten med :COVID 19

(Selv om fristen har gått ut, tar vi fortsatt imot skjemaer)

Det blir etter hvert vaksiner til alle.

Du blir ringt opp og får timeavtale når det nærmer seg vaksinering av din aldersgruppe  

Pr. 29.12.20.:  Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioriteringer, med de øverst prioriterte først:

  • Beboere i sykehjem
  • Helsepersonell som det er vanskelig å erstatte og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det kan ha konsekvenser for liv og helse.
  • (20% av ukentlig forsendelse kan gå til denne gruppen)
  • Eldre over 85 år
  • Eldre over 75 år
  • Eldre over 65 år
  • Personer 18-64 år med en eller flere definerte risikofaktorer (se registreringsskjema over