Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Koordinator for de som har langvarig og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester

Koordinator for de som har langvarige og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Koordinator skal ha oversikt over habilitering og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

Koordinator har overordnet ansvar for arbeidet med Individuell plan og sikre at tjenestene som tilbys er samordnet, tverrfaglige og planmessige, samt at det ytes ut fra et brukerperspektiv og i brukers vante miljø.  De ulike tjenester i kommunen samarbeider med eksterne tjenesteytere.

Målgruppen er alle med sammensatte og langvarige behov for helse og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser gjøres til:

Koordinator fra 0 til 15 år:

Mies Teunissen, Tlf: 474 87 412
E-post; mieteu@marker.kommune.no

 

Koordinator fra 15 år og oppover

Marthe Henriksen, Tlf: 415 04 872
E-post; marhen@marker.kommune.no