Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og bibliotek/Bibliotek/Kontakt og informasjon

Kontakt og informasjon

Velkommen til biblioteket!

På biblioteket kan du gratis låne bøker, lydbøker, film, språkkurs, tegneserier og tidsskrifter. Vi låner også ut digispiller og lesebrett. Vi fungerer også som opplysningstjeneste for kommune, fylke og stat.

Biblioteksjef: Britt Langøien.
E-post:  britt.langoien@marker.kommune.no

Besøksadresse:  Rådhuset, Storgt. 60, 1870  Ørje
Telefon dagtid:  69 81 05 00 (etter kl. 15.00  tlf. 45 29 82 54)
Epost:  marker.bibliotek@marker.kommune.no
Følg oss på facebook
  facebook.png

Vi er et SELVBETJENT (meråpent),  bibliotek som er åpent fra kl.6.00 - kl.22.00 hver dag. (Aldersgrense 18 år.)
Ta kontakt med biblioteket for å få adgang til det selvbetjente biblioteket. Dere fyller ut en kontrakt. Se bruksanvisning, hvordan bruke selvbetjent  bibliotek.

Våre betjente åpningstider er:
Tirsdag kl. 10 - 19
Torsdag kl.10 - 19

Sommer og høytider har avvikende tider.