Konfliktrådslederen avgjør om saken egner seg for megling. Meglingen foregår på et nøytralt sted.

  • Meglerne er nøytrale
  • Meglerne har taushetsplikt
  • Meglerne informerer om hva som skjer ved megling
  • I meglingen får begge parter anledning til å forklare seg
  • Partene må møte personlig i meglingsmøtet
  • I meglingen kan partene ha med seg en bisitter som ikke er advokat