Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Kommunedelplaner

Kommunedelplaner

De ulike kommunedelplanene tilhører kommunens overordnede planer og er slik sett også en del av kommuneplanen.


Kommunedelplanene omfatter særskilte temaer knyttet til ulike virksomhetsområder. Disse har som oftest sitt utgangspunkt i statlige føringer fra de ulike fagdepartement.

De planer som er gitt kommunedelstatus følger mer spesifikt opp den overordnede kommuneplan og virker inn mot kommunens budsjett/handlingsplan.