Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Kommunedelplaner/Kommunedelplan helse og omsorg 2019 - 2040

Kommunedelplan Helse og omsorg

Kommunedelplan Helse og omsorg - 2019 - 2040
(vedtatt i kommunestyre 09.10.2018 - sak 18/070)