Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Marker-modellen/Barn/Ungdom/Jordmor

Jordmor

Jordmors hovedoppgave i kommunen er oppfølging i svangerskapet, og hun har kontor på helsestasjonen.

Vi ønsker at kvinnene skal komme til førstegangskontroll så tidlig som mulig, slik at risikofaktorer og sårbarheter kan følges opp. Det er tettere oppfølgning der det av ulike årsaker er behov for ekstra støtte.

Jordmors rutine er blant annet at alle gravide skal spørres om tidligere og evt nåværende voldserfaring.

Det gjennomføres samtale om psykisk helse, og da brukes det EPDS(Edinburgh postnaltal depresjonsskår) for å kartlegge eventuell fødselesdepresjon.

Alle som har født, får tilbud om hjemmebesøk. Retningslinjene sier besøket skal være 1-3 dager etter hjemkomst.

Kvinnehelse (kunnskapsfomidling, kompetansebygging og forsking om kvinners helse i et livsløpsperspektiv) tilbyr etterkontroll etter fødsel.

Jordmor oppgave er også å kunne gi prevensjonsveiledning, innsetting av p-stav og spiral til hele befolkningen. Jordmor tar også celleprøver ved behov.