Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Helsestasjon/Jordmor

Jordmor

Jordmor holder til på helsestasjonen, 1. dag pr. uke.

Kontakt jordmor Heidi Pedersen Melleby  , tlf. 913 03 389, E-post:  heidi.melleby@marker.kommune.no

Avtale kan også gjøres med  helsesykepleierne
Telefon: 454 02 952

Besøksadresse: Storgt. 60, 1870 Ørje, (Marker rådhus, 1. etasje)
Postadresse: Postboks 114, 1871 Ørje

Jordmor har spesialkompetanse på svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmors oppgaver er veiledning innen svangerskap, prevensjon, forberedelse til fødsel etc. En annen oppgave er foreldreforberedende kurs, hjemmbesøk etter fødsel og samtale etter fødsel.