Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Landbruk, miljø og viltforvaltning/Viltforvaltning/Jakt

Jakt

Forskrift om åpning av jakt på bever

25.09.2017

Kunngjøring om vedtatt forskrift om jakt og fangst av bever i Marker kommune og kommunale målsetninger for forvaltning av bever i Marker kommune.

Situasjonsbilde, elg

Jaktmuligheter i Marker.

17.01.2007

Jakt er en stor friluftlivsaktivitet som utøves av mange i kommunen. Men det er relativt få områder hvor det selges jaktkort til allmennheten. Det omsettes en del rådyrjakt på enkelteiendommer uten at det er organisert.