Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrer, råd og utvalg/Interkommunale selskaper

Interkommunale selskaper

Interkommunale selskaper:

 

Driftsassistansen i Indre Østfold IKS

Medlemmer

Theodor Bye

SP

 

 
 
 

 

Representantskapet Avlastningshjemmet Brennemoen

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen

AP

Varaordfører Finn Labråten

 Krf

Sylvia Brandsrud

SP

Kenneth Sirevåg

H

 

Repr.skap Mortenstua

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen

AP

Varaordfører Finn Labråten

Krf

Sylvia Brandsrud

SP

Kenneth Sirevåg

H

 

Repr.skap Indre Østfold renovasjon

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører Theodor Bye

SP

Varaordfører Bjørn Borgund

V

Kjersti Nythe Nilsen

AP

Kenneth Sirevåg

H

 

Repr.skap Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen

AP

Varaordfører Finn Labråten

Krf

Sylvia Brandsrud

SP

Kenneth Sirevåg

H

 

Repr.skap Alarmsentralen Øst

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører Theodor Bye

SP

Varaordfører Bjørn Borgund

V

 

Repr. skap Indre Østfold Brann og Redning

Medlemmer

Varamedlemmer

OrdførerTheodor Bye

SP

Varaordfører Bjørn Borgund

V

Kjersti Nythe Nilsen

SP

Kenneth Sirevåg

H

 

Repr. Skap Indre Østfold Utvikling

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen

AP

Varaordfører Finn Labråten

Krf

Sylvia Brandsrud

SP

Kenneth Sirevåg

H

 
Repr. skap Krisesenter Indre Østfold

Medlemmer

Varmedlemmer

Glenn Bjerke

V

Vigdis Sandli Ødegård

V

 

Styret avlastningshjemmet Brennemoen

Medlemmer            

Varamedlemmer

Bjørg Olsson

 

 

Styret Mortenstua

Medlemmer

Varamedlemmer

Runar Kasbo

Krf

Marianne Røen

SP

 

Styret Indre Østfold renovasjon

Medlemmer

Varamedlemmer

Thor Mauritzen

SP

Gunnar Leren

AP

 

Styret Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter

Medlemmer

Varamedlemmer

Barbro Elisabeth Kvaal

H

Bjørg Olsson

 

Styret krisesenter Indre Østfold

Medlemmer

Varamedlemmer

Kenneth Sirevåg

H

Lisbeth Grundt

H

 

Styret Østfold interkommunale arkivselskap

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører Theodor Bye

Hanne Beate Vigen Hattestad

Bente Jensen

Anne Høgås