Innspill – Kartlegging av friluftslivsområder i Marker

Rødenessjøen

Frist for innspill:  15. januar 2019.

Marker kommune arbeider med kartlegging av friluftslivsområder i kommunen. Arbeidet gjennomføres for at vi kan få en oversikt over og kunnskap om viktige friluftslivsområder. Totalt 64 områder er definert, derav over halvparten i Ørje sentrum. En tabell med en enkel beskrivelse av områdene vedlegges. Et foreløpig kartmanus kan dere finne her http://kommunekart.com/klient/indreostfold/friluftsliv Velg Marker kommune og Foreløpig versjon  - Områdetype, så kan dere zoome dere inn til områdene i tabellen.

I denne sammenhengen ønsker vi innspill til de områdene som vi har kartlagt er tilstrekkelig eller om det en noen områder som er uteglemt.

Spørsmål kan rettes til Ann Kristin Halvorsrud tlf 69810500 eller pr. e-post;  ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

Innspill til kartleggingen sendes på elektronisk høringsskjema her eller skriftlig til Marker kommune, Pr. 114, 1871 eller post@marker.kommune innen 15. januar 2019.


Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder - Marker rev 131218.pdf

Tips en venn Skriv ut