Innbyggervarsling fra Marker kommune - registrering?

sms_text_messaging_400_clr_png

Marker kommune tok i bruk  varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS for en stund siden.

Vår erfaring er at vi ikke når så mange innbyggere via varslingssystemet.  

 ►   Om du ønsker å få slik varsling  via sms eller e-post må du registrere deg. 
 

Når blir systemet brukt?
Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger og andre forhold som krever rask informasjon.

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

  1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon   I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere

    Dersom du en eller annen gang har logget inn på en offentlig tjeneste via ID-Porten finnes du i kontakt og reservasjonsregisteret.

    Ønsker du overhode ikke å motta digital kommunikasjon fra det offentlige må du slette deg: https://www.norge.no/nb/slett-kontaktinformasjon
     
  2. .www.varslemeg.no som er et tilleggsregister benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.


Bedrifter
Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no  Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse

Ofte spurte spørsmål
For nærmere informasjon se også ofte spurte spørsmål om varsling

Tips en venn Skriv ut