Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Innbyggerinitiativ

Minsak - Innbyggerforslag

Logo, minsak

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har åpnet en egen

 nettportal for innbyggerforslag

slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven.

 

Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

Gjennom nettportalen kan de foreslå saker i den kommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen. Når forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak