Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Inkluderende barnehage og skolemiljø i Marker

Inkluderende barnehage og skolemiljø i Marker

Situasjonsbilde barn

Vi deltar i dette nasjonale satsningsområdet på tvers av barnehager og skoler i vår kommune.

Les her om hva det innebærer og hva vi satser på   Barnehage- og skolemiljø