Selvbetjening/Høringer

Høring av planprogram - Kommunedelplan helse og omsorg 2019-2040

Høringsfrist: 31. juli 2018

høring

Kommunestyret i Marker kommune har vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for området helse og omsorg. I den forbindelse vedtok kommunestyret et forslag til planprogrammet den 8. mai 2018.

Et planprogram er en beskrivelse av planprosessen og hva som skal være hovedtema i planen. Planprogrammet skal også gjøre rede for medvirkning, deltakere og hvilke grupper som antas å bli særlig berørt.

Planprogrammet må ikke forveksles med selve planen, dette arbeidet starter etter at planprogrammet er endelig vedtatt av kommunestyret 4. september d.å.

Høringsdokumentet legges ut til offentlig ettersyn der høringsfristen settes til 31. juli 2018.

Høringssvar sendes skriftlig på elektronisk skjema  eller til post@marker.kommune.no, eller per post til Marker kommune, Pb 114, 1871 Ørje.

Planprogram (L)(36058).pdf'
Samlet saksfremstilling, kommunedelplan helse og omsorg.pdf

Tips en venn Skriv ut