Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Styrer, råd og utvalg/Andre råd og utvalg

Kontrollutvalget

Oppgaver og myndighet: Ansvarsområde for kontrollutvalget er fastsatt som følger: - avgi innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. - avgi innstilling til kommunestyret om kommunens skatteregnskap. - avgi innstilling til kommunestyret om kommunens avsluttede byggeregnskap med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. - øvrige oppgaver etter lov og forskrifter. - andre oppgaver etter kommunestyrets nærmere bestemmelse.
 

Medlem Parti Personlig varamedlem Parti

Oversikt over medlemmer og personlig varamedlemmer til kontrollutvalget
for valgperioden 2015 - 2019

Heidi Harefallet Slupstad,  leder,
heidifallet@hotmail.com  Tlf.: 924 40 710
Østre Rødenesvei 911, 1870 Ørje

SP

Amund Rakkestad
amundrakkestad@msn.com

Krogsundvn. 1480, 1870 Ørje
SP

Kristian  Fog, nestleder¨,
kristian@fogtransport.no Tlf: 992 69 999
Gjølsjøødegård, 1870 Ørje

H Kari Kjærheim
Eikelivn. 43, 1870 ørje
H

Kent Arne Olsson
kent.olsson@sandlibygg.no
Tlf: 93238874

AP

Anita Ruud
aniruud@online.no
Bergbråtevn. 25, 1870 Ørje

AP

Sara-Helen Larsen Forsberg
sarahelenlf@gmail.com 
Tlf: 466 58 926
Lilleveien 28, 1870 Ørje

FrP

Bjørn Borgund
E-post:  bjorn.borgund@gmail.com Tlf. 908 44 190

V

Odd Volen
odd@volen.no
Lyngveien 4, 1870  Ørje

Krf Oddmund Fosser
Søby, 1870  Ørje
Tlf.: 69 81 21 45
Krf


Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Epost; iokus@fredrikstad.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Innkallinger