Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Høringer

Høringer

Planer til høring

06.03.2020

 

Her vil du finne aktuelle planer i Marker kommune som er til høring.   

Viken hytteområde

Høring - detaljregulering av Viken hytteområde - høringsfrist 15. mars 2020

28.01.2020

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram.

Høringer

10.08.2016

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring vil si at du som særlig berørt part kan komme med en skriftlig uttalelse. Med bakgrunn i høringsuttalelser kan konsekvensene av offentlige tiltak vurderes bedre før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan - og bygningsloven §§ 12-10 og 11-14.

Her vil du finne aktuelle planer i Marker kommune som er til høring.